7. Kas teadsid, et …

Duke’i ülikoolis läbi viidud aasta pikkune uurimus leidis, et …halvatut saavad virtuaalreaaksusest väga palju kasu.
Patsiendid, kes kandskd VR peaseadmeid ja kellel tuli liikuda jalgpallimängijana üle staadioni, said tagasi möned ajufunktsioonid,
mis on seotud jalgade liigutamisega. Kaheksast katsealusest kõik said tagasi mingisuguse kontrolli ja neli ülendati täieliku halvatusega patsientidest osalise halvatusega…