7. Kas teadsid, et …

Duke’i ülikoolis läbi viidud aasta pikkune uurimus leidis, et …halvatut saavad virtuaalreaaksusest väga palju kasu. Patsiendid, kes kandskd VR peaseadmeid ja kellel tuli liikuda jalgpallimängijana üle staadioni, said tagasi möned ajufunktsioonid, mis on seotud jalgade[…]

Continue reading …

6. Kas teadsid, et …

Walmart kasutab virtuaalreaalsust, et treenida/koolitada oma töölisi. Partneriks on neil startup firma STRIVR. Koolituses lastakse töötajatel läbi teha päris-elu stsenaariumid, nagu näiteks pühade aegne ostuhullus ja suur segadus poe vahekäigus, selle käigus õpitakse kuidas antud[…]

Continue reading …

5. Kas teadsid, et …

Hambaarstid võivad juba varsti kasutusele võtta virtuaalreaalsuse. Hiljutises uuringus  testiti 79 patsienti, ühele kolmandikule neist kuvati VR peakomplektiga rannikuala vaateid. Teisele kolmandikule kuvati VR peakomplektiga linnavaateid ja ülejäänud patsiente raviti ilma VR vaadeteta. Patsiendid kellele kuvati[…]

Continue reading …